Privacy

PRIVACY- EN COOKIE POLICY Neerlandio

1. Verwerkingsverantwoordelijke
Via de diensten van Neerlandio ( hierna: “Neerlandio” of “wij” ) worden privacygevoelige gegevens ( hierna: “persoonsgegevens” of “gegevens” ) verwerkt.
Onder het verwerken verstaan we al het gebruik van je persoonsgegevens, zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of ( gedeeltelijk ) verwijderen van deze gegevens.
Wij verwerken persoonsgegevens bijvoorbeeld doordat je gebruik maakt van onze diensten via website of app.
De verwerkingsverantwoordelijke is Neerlandio, gevestigd aan de Jadestraat 106, 6534 VZ Te Nijmegen.
Vragen op het gebied van privacy kun je stellen via info@radioneerlandio.nl.

2. Minderjarigen
Ben je jonger dan 16 jaar?
Dan mag je alleen persoonsgegevens aan Neerlandio verstrekken als je ouders of wettelijke vertegenwoordigers deze policy hebben gelezen en je daarvoor toestemming hebben gegeven.
Met inachtneming van de beschikbare technologie doen wij redelijke inspanningen om te controleren of je ouders of wettelijke vertegenwoordigers echt toestemming hebben gegeven.

3. Soorten gegevens
Wij kunnen de volgende gegevens gebruiken voor de in deze policy genoemde doelen:
• Naam, adres en woonplaats;
• Contactgegevens zoals een ( mobiel ) telefoonnummer en e-mailadres;
• Geboortedatum en leeftijd;
• Geslacht;
• Locatiegegevens;
• Betalingsgegevens zoals factuuradres, bankrekeningnummer en eventueel creditcardgegevens;
• Gedetailleerde ( technische ) gegevens over het gebruik van onze website of app, bijvoorbeeld het apparaattype en -eigenschappen, browsertype en -taal, datum en tijd van de interactie en IP-adres;
• Zoekwoorden die op onze website of app zijn gebruikt.

Het is niet zo dat we altijd alle gegevens van je gebruiken. Vaak is dit maar beperkt tot een aantal van bovengenoemde soorten gegevens.
Welke gegevens we gebruiken, hangt af van het doel waarvoor we de gegevens verwerken ( zie ook ‘5.
Doeleinden voor de verwerking’ ).

4. Bron van verkrijging
De voornaamste manier waarop we gegevens verkrijgen is door deze van je te vragen.
Je hebt daarbij zelf de keuze of je deze gegevens aan ons wil verstrekken of niet.
Bijvoorbeeld de gegevens die je zelf kan invullen op onze website of app of de gegevens die je verstrekt aan de radio DJ tijdens deelname aan een spel op de radio.
Voor sommige ( aanvullende ) diensten is het verplicht bepaalde gegevens te verstrekken voordat je van deze diensten gebruikt kunt maken.
Bijvoorbeeld je naam en e-mailadres bij het registreren van een account.
Bij de invoer van persoonsgegevens geven we aan welke gegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt.
Daarnaast zijn er ook gegevens die we automatisch verkrijgen.
Bijvoorbeeld de gedetailleerde ( technische ) gegevens over de apparaten die je gebruikt.
Deze gegevens worden door ons verkregen via cookies en soortgelijke technieken.
Zie ook ‘8. Cookies’.

5. Doeleinden voor de verwerking
We gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:
• Om je onze diensten, producten en/of informatie, zoals een website of een app, aan te bieden en te kunnen laten werken;
• Zodat je via onze websites en apps informatie kan plaatsen en uitwisselen.
• Om je gericht te benaderen voor deelname aan een programma van Neerlandio, bijvoorbeeld als deelnemer aan een spel op de radio;
• Om je gebruikersinformatie en serviceberichten te sturen;
• Om onze website, app en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
• Voor het samenstellen van statistieken om onze website, app en de effectiviteit van advertenties te optimaliseren;
• Om je ( elektronische ) commerciële boodschappen van Neerlandio toe te sturen inclusief derden die via onze diensten adverteren, sponsoren, prijzen aanbieden en dergelijke; en
• Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.
We zullen jouw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die hierboven staan beschreven.

6. Grondslagen voor de verwerking
We verwerken gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
Bijvoorbeeld omdat de verwerking noodzakelijk is om onze diensten te kunnen leveren.
Daarnaast kunnen we gegevens verwerken omdat dit moet op grond van een wettelijke plicht.
Zo is er wetgeving die ons verplicht om gegevens een bepaalde tijd te bewaren.
Bijvoorbeeld voor betalingsgegevens verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelasting ons deze 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.
Het kan ook zo zijn dat we gegevens verwerken omdat we hier zelf of een derde een gerechtvaardigd belang bij hebben, bijvoorbeeld bedrijfsbelangen.
In dat geval zullen we altijd een gedegen afweging maken of dit belang groter is dan jouw privacybelang.
Tot slot kunnen we gegevens verwerken op basis van je toestemming, bijvoorbeeld wanneer we persoonlijke profielen van je opbouwen.
Ook informeren en vragen we je toestemming voordat we cookies plaatsen en uitlezen of voordat we je eventuele ( elektronische ) commerciële boodschappen toesturen.

7. Delen van gegevens
Je gegevens kunnen binnen Neerlandio worden uitgewisseld en gecombineerd.
Zie ook ‘1.
Verantwoordelijke’.
Specifiek voor radio worden gegevens over online beluistering voor statistische doeleinden verzameld, verstrekt aan en verwerkt door Nationaal Luister Onderzoek ( NLO ) en Reports.
Klik hier voor meer informatie.

8. Cookies
Op onze website en app maken wij gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken ( hierna: “cookies” ) .

8.1. Introductie
Een cookie is een stukje tekst dat wij opslaan op jouw apparaat en die we uitlezen bij een vervolgbezoek.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen first-party en third-party cookies.
Onder first-party cookies vallen de cookies die worden geplaatst en uitgelezen door hetzelfde domein als dat je bezoekt.
Bijvoorbeeld bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van talpaholding.nl first-party cookies.
Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een ander domein dan dat je bezoekt.
Bijvoorbeeld cookies van advertentienetwerken die ervoor zorgen dat jij bij jouw passende advertenties te zien krijgt.
Ook wordt er een onderscheid gemaakt tussen soorten cookies.
Zo zijn er functionele, analytische, tracking en social cookies.
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van een website of app.
Denk aan cookies die nodig zijn om te kunnen afrekenen in een webshop.
Analytische cookies kunnen gebruikt worden voor het verzamelen van statistieken over het gebruik van de website of app.
Tracking cookies maken het mogelijk om doormiddel van het vastleggen van je surfgedrag persoonlijke profielen op te bouwen.
Tot slot worden social cookies gebruikt voor de integratie van social media op een website of app.
Naast cookies zijn er ook nog andere technieken die het mogelijk maken om informatie op jouw apparaat op te slaan en uit te lezen.
Voorbeelden hiervan zijn Flash en HTML5 local storage.
De werking hiervan is in principe hetzelfde.

8.2. Omgang met cookies
Voordat we niet-functionele cookies plaatsen, informeren we de gebruiker hierover en vragen we zijn toestemming.
Pas nadat de toestemming is gegeven, worden deze cookies geplaatst en uitgelezen.
Omdat het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies ( met name tracking cookies ) gezien wordt als een verwerking van persoonsgegevens, zijn de overige bepalingen uit deze policy hier ook op van toepassing.
Zie ook met name ‘4.
Bron van verkrijging’, ‘9.
Bewaren’, ’10.
Beveiliging’ en ’11.
Rechten als betrokkene’.

8.3. Zelf controle uitoefenen
Je kunt zelf controle uitoefenen over welke cookies op je apparaat kunnen worden opgeslagen.
Zo kun je jouw computer of mobiele apparaat zodanig instellen dat je tijdens het bezoek aan onze website en app geen cookies ontvangt.
Houd er rekening mee dat als je cookies blokkeert, het kan gebeuren dat je geen ( goed ) gebruik meer kunt maken van ( alle mogelijkheden van ) onze website of app.
Een andere mogelijkheid is dat je de browser van jouw computer of mobiele apparaat zo instelt dat je een bericht krijgt zodra cookies worden geplaatst.
Ook heb je zelf de mogelijkheid om geplaatste cookies weer te verwijderen.
Dit kan je bijvoorbeeld doen als je de gegeven toestemming voor cookies weer wilt intrekken.
Bij het openen van onze website of app zullen we in dit geval je opnieuw informeren en toestemming vragen.

Informatie over hoe je cookies kunt uitzetten of wissen per browser vind je op:
• Chrome;
• Firefox;
• Internet Explorer; en
• Safari.

9. Bewaren
Wij proberen de persoonsgegevens zolang te bewaren als noodzakelijk en absoluut niet langer.
We bewaren je gegevens in ieder geval zolang je gebruik maakt van onze diensten en bij inactiviteit ook nog een kleine periode ( maximaal één maand ) daarna.
Dit doen we zodat je bij her activatie eenvoudig verder gebruik kunt maken van onze diensten.
Ben je een lange periode inactief, dan zullen we je gegevens verwijderen, uiterlijk na één maand.
Uitzondering hierop is als de wet voorschrijft dat we bepaalde gegevens nog langer moeten bewaren.
Bijvoorbeeld voor betalingsgegevens verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelasting ons deze 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.
De individuele persoonsgegevens die verzameld, verstrekt aan en verwerkt worden door Nationaal Luister Onderzoek ( NLO ) en Reports maximaal 1 maand bewaard.

10. Beveiliging
We doen ons uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen.
We doen dit door het treffen van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot de gegevens krijgt, deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor kan zorgen dat de gegevens verloren gaan.
Als we zogenaamde verwerkers inschakelen, verplichten we deze om volgens onze instructies en onze ( beveiliging ) standaarden met jouw gegevens om te gaan.
Zie ook ‘7.
Delen van gegevens’.

11. Rechten als betrokkene
Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht verzet tegen de verwerking aan te tekenen.
Tot slot willen we je wijzen op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
We proberen ervoor te zorgen dat je deze rechten zoveel mogelijk zelf kunt uitoefenen.
Je kunt ook te allen tijde ons een verzoek doen om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Je doet dit door een e-mail te sturen naar info@radioneerlandio.nl.
Specifieer in je verzoek zoveel mogelijk op welke persoonsgegevens je verzoek ziet en bewijs als het kan dat het ook jouw persoonsgegevens zijn.
We proberen binnen vier weken op je verzoek te reageren.


12. Wijzigingen
Wij kunnen deze Privacy- en Cookie Policy eenzijdig wijzigen.
We raden je dan ook aan om regelmatig deze policy op wijzigen te controleren.
Als we grote wijzigingen aanbrengen, zullen we je daarvan op de hoogte stellen.
Bijvoorbeeld door een melding op onze websites of apps te plaatsen, via e-mail of doordat we opnieuw toestemming vragen.

De laatste wijziging was op 20 april 2020.
De belangrijkste wijzigingen per versie:
• 20 april 2020: Eerste versie van het Privacy- en Cookie Policy van Radio Neerlandio.